Като човешки ресурси оценяваме кандидатите за работа според квалификацията и уменията им за дадена позиция. Обрзауванието ви, чуждите езици които знаете и опита ви на подобна позиция образуват вашата квалификация;  Вашите ръководни умения, аналитично мислене, умението ви за работа в екип, резултатната ви работа, личните ви качества оформят вашите умения.
  • В процесите за подобряването на работата важното е силата на екипната работа,  понятието „ние“ а не „аз“ е принципа ни на работа,
  • Условията на работната среда са съобразени с безопасността и здравето на персонала, стриктно се изпълняват законите свързани с опазването на околната среда,
  • Създаване и управление на програми за персоналното развитие на работещите с цел корпоративното развитие на фирмата,
  • Осигуряване на развитието на професионалисти от всички нива според нуждите на фирмата и техните очаквания,
  • Система за управление на персоналното развитие и награждаването ,
  • Създаване на глобални политики, системи и процеси за устойчиво развитие,
 

Формуляр за запитвания