Спояване (тел,поялник,паста)

 

Lehim ( Tel / Havya / Pasta )

ПОЯЛНИЦИ

ПОЯЛНИЦИ

ЗЕЛЕНИ ПОЯЛНИЦИ

ЗЕЛЕНИ ПОЯЛНИЦИ

ЧЕРВЕНИ ПОЯЛНИЦИ

ЧЕРВЕНИ ПОЯЛНИЦИ

ЧЕРВЕНИ ПОЯЛНИЦИ

ЧЕРВЕНИ ПОЯЛНИЦИ

ЧЕРНИ ПОЯЛНИЦИ

ЧЕРНИ ПОЯЛНИЦИ

ВИДОВЕ ПРИПОЙНИЦИ

ВИДОВЕ ПРИПОЙНИЦИ

STANNOL 1 KG ПАСТА ЗА СПОЯВАНЕ

STANNOL 1 KG ПАСТА ЗА СПОЯВАНЕ

STANNOL 100 GR ПАСТА ЗА СПОЯВАНЕ

STANNOL 100 GR ПАСТА ЗА СПОЯВАНЕ

STANNOL 250 GR ПАСТА ЗА СПОЯВАНЕ

STANNOL 250 GR ПАСТА ЗА СПОЯВАНЕ

STANNOL GMBH ПАСТА

STANNOL GMBH ПАСТА